Per 1 januari aanstaande wordt de nieuwe Warmtewet 2014 van kracht. Welke gevolgen heeft dit?

Op 1 januari aanstaande wordt de nieuwe Warmtewet 2014 inclusief Wijzigingswet van kracht. Deze wet beschermt alle aansluitingen met een maximale capaciteit van 100 kW tegen te hoge prijzen voor warmtelevering (stadsverwarming, blokverwarming en collectieve warmtepompen (warmte- en koudeopslag)). Hierbij informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen.

Maximumprijs

Per 1 januari 2014 bestaat de prijs voor warmte uit een door de toezichthouder ACM vastgestelde maximumprijs opgebouwd uit een vastrecht in Euro’s en een variabel tarief in Euro per gigajoule. Deze wordt eind december door de ACM bekend gemaakt. Indien een leverancier alsnog een hogere prijs in rekening brengt voor de levering van warmte dan wordt deze van rechtswege gesteld op die maximumprijs.

Meten van energieverbruik

De nieuwe wet bepaalt dat bij de doorlevering van warmte, en de levering van warmte, aan een kleinverbruiker het volgende geregeld dient te worden: Elk object moet bemeten worden. Hierbij heeft u de volgende opties:

Individuele warmtemeter (warmte wisselaar)
Individuele warmtekostenverdeler (tussenmeter)
Indien het plaatsen van warmtemeters of tussenmeters niet kostenefficient is, dan mag u voor alle verbruikers een inzichtelijke kostenverdeelsystematiek hanteren.
Verhuurder krijgt energieleveranciersrol!

Als gevolg van de nieuwe Warmtewet 2014 dient de verhuurder of wel de “leverancier” een individuele leveringsovereenkomst tot levering van warmte af te sluiten met de huurder van het betreffende object. Hierin moet onder andere vermeld worden wat de maximumprijs is en de compensatieregeling bij bijvoorbeeld storingen. Ook mag een afnemer niet zomaar afgesloten worden.

Financieel risico bij een grootverbruikaansluiting!
Indien uw (centrale) aansluiting als grootverbruiker wordt aangemerkt dan brengt dit een risico met zich mee. De Warmtewet is namelijk van toepassing op de kleinverbruikers, zijnde in dit geval elke individuele huurder. Zij worden (financieel) beschermd door deze wet. De verhuurder kan dan financieel nadelig uit zijn omdat hij als grootverbruiker meer moet betalen dan doorberekend mag worden aan de kleinverbruiker, de huurder.

Advies: onderzoek welke meteroplossing voor u het meest geschikt is, stel een leveringsovereenkomst op voor uw huurders, geef daarbij aandacht aan de inkoop van uw gas en/of warmte en monitor deze prijs ten opzichte van de mogelijk in rekening te brengen kosten aan uw huurders.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *