In december jl werden wij via een goede relatie benaderd door een huurder van een kantoorruimte in een verzamelgebouw in de Drentse hoofstad Assen. De eerste huurovereenkomst van de gehuurde ruimte kent een ingangsdatum van 1 juli 2010.

De huurder werd aan het eind van 2013 blij verrast door zijn verhuurder. Hij ontving van hem een servicekostenafrekening en wel over een periode van 3 jaren!! Huurder was niet alleen verrast over de periode van de afrekening, maar hij werd ook nog eens geconfronteerd met een onverwachte bijbetaling van de servicekosten.

Bij het afsluiten van de huurovereenkomst in 2010 was een voorschot van € 20,- p/m2 voor servicekosten opgenomen. En u raadt het al, de servicekosten in de afgelopen 3 jaren zijn uitgekomen op een bedrag van maar liefst ca € 33,- p/m2. Je vraagt je dan wel af wat de rol van een makelaar hierin geweest. Deze moet toch bekend zijn met het feit, dat een bedrag van € 20,- p/m2 als voorschot niet realistisch is en ver achter ons ligt.

Het is toch ook zeer bijzonder dat huurder een afrekening over een periode van 3 jaren krijgt gepresenteerd, maar ook dat een inhoudelijke toelichting op deze te late afrekening in zijn geheel ontbreekt. Verhuurder heeft in de afgelopen jaren de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de service- en dienstverlening en de daarbij behorende kosten voor huurder ontnomen.
Verder is het opmerkelijk, dat huurder per 1 februari 2013 een nieuwe huurovereenkomst heeft getekend en dat verhuurder opnieuw is uitgegaan van een voorschot van € 20,- p/m2. Bij een tijdige, jaarlijkse en correcte afrekening van de servciekosten had verhuurder aan huurder kunnen en moeten aangeven, dat een verhoging van de servicekosten noodzakelijk is . Verhuurder heeft willens en wentens gebruik gemaakt van de ontwetendheid van huurder.

De afrekening servicekosten hebben wij inmiddels gecontroleerd en hebben hierover vele vragen gesteld. Zo hebben we vragen gesteld over de verrekening van elektriciteitsverbruik. Hoe wordt oa het elektriciteitsverbruik van airco-installaties van individuele huurders met deze huurders verrekend? Of betalen alle huurders hieraan mee? —wordt vervolg ——

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *