De warmtewet is op 1 januari 2014 in werking getreden. het belangrijkste doel van de wet is het bieden van consumentenbescherming aan afnemers van warmte. Aangezien de wet al een tijdje van kracht is heeft de minister op 7 juli 2014 nog enkele vragen beantwoord met betrekking tot de toepassing van de Warmtewet en de Warmteregeling.
Uit het stuk van 12 pagina’s enkele zaken die opvallen.

pag. 1 van 12: Breed overleg: Met de meest belangrijke organisaties is afgelopen maanden overleg geweest en de wet breedvoerig nog eens uitgelegd en besproken.

pag 7 van 12: De minister is voornemens de wet aan te passen voor VvE’s met gebouwgebonden installaties om deze uit te zonderen van de verplichtingen voor een leverancier die volgen uit de Warmtewet. Een belangrijke aanpassing die voor vele VvE’s geldt.

pag 7 van 12: De Warmtewet geldt voor verhuurders van commercieel vastgoed ( kantoren en winkels ) met gebouw gebonden installaties. Ondanks dat commerciële vastgoedorganisaties bezwaren hebben geuit zal de wet niet worden aangepast omdat blokverwarmingssituaties gewoon onder de Warmtewet blijven vallen. Dus voor alle huurders en verhuurders van commercieel vastgoed is het tijd om eens kritisch te kijken naar hun situatie over hoe het gebouw wordt verwarmd en hoe straks zal worden afgerekend op energie.

pagina 10 van 12: Indien er geen warmtemeter geplaatst is bij de centrale installatie, er een onnauwkeurigheid kan ontstaan bij het berekenen van het variabele deel van de maximumprijs voor warmte. Het ACM radst dan ook aan om een eenmalig advies in te winnen bij een technisch adviesbureau om de omrekening van gas ( M3 ) naar warmte ( GJ ) correct te bepalen, omdat iedere situatie anders kan zijn. Een belangrijk advies waar de mensen van Servicekosten-RE graag bij helpen.

Zo ziet u dat de wet consequenties gaat hebben op uw afrekening service kosten en is het raadzaam om uw situatie te laten analyseren.

Voor de volledigheid hier alle vragen die door de minister zijn beantwoord op 7 juli 2014 jl.

Beantwoording vragen Warmtewet en de Warmterregeling

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *