Nieuws

20 augustus 2014

Warmtewet en de Warmteregeling de minister geeft antwoord.

De warmtewet is op 1 januari 2014 in werking getreden. het belangrijkste doel van de wet is het bieden van consumentenbescherming aan afnemers van warmte. Aangezien de wet al een tijdje van kracht is heeft de minister op 7 juli 2014 nog enkele vragen beantwoord met betrekking tot de toepassing van de Warmtewet en de Warmteregeling. Uit het stuk van 12 pagina’s enkele zaken die opvallen. pag. 1 van 12: […]
23 april 2014

Servicekosten worden de komende tijd weer belangrijk.

Servicekosten worden de komende periode weer belangrijk. Alle verhuurders zijn druk doende met het afsluiten van de boeken 2013. Er zal weer een resumé worden gemaakt van alle kosten die voor kantoren en winkels zijn gemaakt. Al deze kosten worden verhaald op de huurders, immers zij zijn de afnemers van deze diensten. Echter het zou verstandig zijn dat de huurders weer eens de jaarlijkse vragen gaan stellen ten aanzien van […]
23 april 2014

Huurder onjuist geïnformeerd over voorschot servicekosten.

Onder meer als gevolg van de explosief stijgende energieprijzen hebben veel huurders de afgelopen jaren bij de eindafrekening van de servicekosten aanzienlijke bedragen moeten bijbetalen. De daadwerkelijke servicekosten lagen fors hoger dan het contractueel overeengekomen voorschot. Indien dit contractueel overeengekomen voorschot van meet af aan bewust (bijv. om huurders aan te trekken) te laag is geweest, dan kan een huurder met een beroep op dwaling soms met succes betogen dat […]
9 april 2014

Servicekosten in een huurcontract, meer kosten dan service?

Servicekosten zijn de ‘blinde component’ in elke huurovereenkomst. Het is een voorschot waarvan achteraf moet blijken of het juist is. Hoe voorkom je dat je onverwachts met hoge kosten wordt geconfronteerd? Omdat servicekosten gemiddeld 20 tot 35 procent van de totale huisvestingslasten uitmaken, kunnen kleine afwijkingen al tot relatief grote verschillen leiden. Zeker als er achteraf over meerdere jaren afgerekend moet worden. In de afgelopen jaren werd een groot aantal […]
5 maart 2014

Modewinkels: een achterhaald businessmodel, te veel huur en stijgende servicekosten

Het modelandschap is de afgelopen jaren drastisch veranderd. De markt wordt meer en meer gedomineerd door outletstores, webshops en grote aanbieders van goedkope mode. Blijkbaar vervullen deze partijen een blijvende behoefte bij consumenten. Sinds 2007 is er een gecumuleerde daling in omzet van 20% bij de traditionele modewinkels. Deze omzetdaling, in combinatie met hoge huurprijzen en stijgende servicekosten draagt bij aan een neerwaartse spiraal in de modebranche. Huurprijzen Nieuwbouwontwikkelingen van […]
10 januari 2014

ACM vernieuwt procedure voor leveringsvergunning energie aan kleinverbruikers

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de procedure voor het aanvragen van een leveringsvergunning voor energie aan kleinverbruikers vernieuwd. Leveranciers die energie willen leveren aan kleinverbruikers moeten aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Informatie over de vernieuwde procedure, welke eisen gelden en hoe de aanvrager daaraan kan voldoen, heeft ACM vandaag op haar website gezet. Met de nieuwe procedure wil ACM bedrijven die een aanvraag indienen vooraf meer duidelijkheid […]