Huurovereenkomsten

Bij het afsluiten van een nieuwe huurovereenkomst of verlenging van uw huidige huurovereenkomst krijgt de vaste huurprijs de meeste aandacht van u en uw verhuurder. Servicekosten daarentegen verdienen volgens Servicekosten-RE evenveel aandacht.

De praktijk leert ons, dat dit niet altijd het geval is. In de huurovereenkomst wordt een bedrag voor servicekosten opgenomen en dit is vaak een variabel bedrag.

De realiteit is dat deze vaak afwijkt van het bedrag dat is opgenomen in de huurovereenkomst. Het is voor een huurder van groot belang dat u inzicht krijgt en grip houdt op de servicekosten. Servicekosten-RE heeft ervaring met het afsluiten van een huurovereenkomst en maakt heldere en transparante afspraken met uw verhuurder over de service en dienstverlening. Zo voorkomt u, dat u na ontvangst van de eerste servicekostenafrekening voor een verrassing komt te staan.