Uitgebreide scan

Een servicekostenafrekening is meer dan één overzicht van cijfers en letters. Het is een totale opsomming van activiteiten en werkzaamheden die in opdracht van u als huurder(s) zijn uitgevoerd in en rondom het door u gehuurde object.

Vaak bent u als huurder niet bekend met deze werkzaamheden en activiteiten achter de cijfers. Wij gaan dan ook uitgebreid in op de volgende zaken:

  • Uw huurcontract
  • de algemene bepalingen of algemene voorwaarden behorende bij de huurovereenkomst
  • de indeling van het object waarin u een gedeelte huurt
  • servicecontracten
  • kosten toebedeling naar huurder of verhuurder
  • kosten toebedeling naar huurders onderling.

Naast andere factoren als gebruik van de gehuurde ruimte en de service die gepleegd zijn.
Al deze zaken zijn factoren die van invloed zijn op een juiste afrekening.

Servicekosten RE controleert voor u uw servicekostenafrekening van A tot Z, van het begin tot het einde op deze factoren.