Quickscan

Ieder jaar ontvangt u van uw verhuurder een eindafrekening servicekosten voor alle leveringen en diensten over het voorgaande kalenderjaar dit naast de huur. De eindafrekening is vaak een verrassing, de hoogte van de afrekening kan ieder jaar sterk afwijken van de afrekening van voorgaande jaren. Voor u als huurder is de oorzaak hiervan vaak onbekend.

Wij kunnen middels een Quickscan beoordelen op een marktconforme servicekostenafrekening en of deze juist zijn opgesteld door uw verhuurder conform de huurovereenkomst en bijbehorende algemene bepalingen.